HomeProducts
海藻矽針修復液 200ml

Ronas Phytozen Peel Solution

海藻矽針修復液 200ml

 

最近看見好多客人都會獨立嚟買一支修復液?感到非常奇怪(百思不得其解),在我腦海中這支修復液只適合與矽針一起使用的,然後搵返韓國嘅供應商,他說這個是寶物,因為佢係一支精華,裏面嘅提取物都可以改善膚色收細毛孔舒緩皮膚及受損嘅肌膚。呢一刻才醒起係喎,難怪咁多客人獨立購買.

 

Ronas Phytozen Peel Solution

海藻矽針修復液 200ml

有成200ml 咁大支!!

修復液含有天然保濕提取物,能給肌膚提供充足的水份。既可以改善皮膚的質感,亦可以改變皮膚膚色。

 

適合缺乏彈性、色素沉著、粗大毛孔、有問題皮膚。

 

【主要成份】

甘草提取物 - 改善膚色,舒緩肌膚。

茶樹葉提取物 - 收縮毛孔功效,減輕皮膚色素沉著。迷迭香葉提取物 - 舒緩,保濕,收斂毛孔。

積雪草 - 改善受損的肌膚,含有舒緩的效果。

洋甘菊提取物- 舒緩肌膚,緩解瘙癢。

 

 

 

 

Price :$150.00